Utleggsbegjæring

En inkassosak som ikke betales frivillig vil etter ca 45 dager sendes til namsmannen slik at domstolen kan gjøre en vurdering om pengene kan kreves inn ved tvang. Kravet som sendes namsmannen (pengepolitiet) kalles en utleggsbegjæring. Den mest vanlige måten å kreve inn pengene ved tvang er trekk i lønn via arbeidsgiveren til den som skylder penger. Penger kan også kreves utbetalt fra en BSU-konto. For å sende utleggsbegjæring lager inkassoselskapet et tvangsgrunnlag, en forklaring rundt saken og hva som er gjort.