For lærere – undervisningstilbud

Kredinor tilbyr undervisningskonseptet Smartbetaler til videregående skoler i Norge

Kredinor er et inkassoselskap som opplever at stadig flere unge mellom 18 og 25 år mister kontrollen over sin privatøkonomi og ender med inkasso. Noe av årsaken kan være at de lærer for lite om privatøkonomi på skolen. Vi ønsker å jobbe forebyggende gjennom å lære de unge om privatøkonomi og inkasso, og tilbyr læringskonseptet Smartbetaler kostnadsfritt til lærere og elever i 1-3 klasse på videregående skole. Konseptet har eget navn for å unngå “reklameforbudet” på skolene.

Hva består Smartbetaler av?

foldertilelevene

Læringstimen: Et foilsett med stikkord til undervisningen
Folder til elevene: Sjekkliste for en Smartbetaler
Smartbetaler.no: Her finnes informasjon, beregningsverktøy, ordliste og quiz

Bestill Smartbetaler læringstimen og foldere kostnadsfritt til elevene her.

Smartbetalerteamet stiller opp
Som lærer kan du holde «Læringstimen» selv eller avtale med en av oss i smartbetalerteamet som kommer til skolen. Send en av oss en mail om dato eller tidsrom det passer at vi kommer så svarer vi raskt på forespørselen.

siri-jensen-fagansvarlig-laeringstimen-i-kredinor_lav2    mathias-haugan-kursansvarlig-smartbetalerteamet_lav2    ingjerd-thurmer_smartbetalerteamet_lav    marked_natalie-melleby
Siri Jensen (til venstre), jurist og fagansvarlig «Læringstimen»: siri.jensen@kredinor.no
Mathias Haugan, advokat og kursansvarlig «Læringstimen: mathias.haugan@kredinor.no
Ingjerd Thurmer, markedssjef og prosjektleder Smartbetaler: ingjerd.thurmer@kredinor.no
Natalie Melleby (til høyre), markedsansvarlig digitale kanaler: natalie.melleby@kredinor.no

Utbytte av læringstimen
Gjennom «læringstimen» vil elevene forstå hva inkasso er, hvilke rettigheter de har, hvorfor det koster penger hvis de betaler for sent og hvilke konsekvenser det kan få hvis regningen ikke blir betalt. Vi forklarer også om ulike typer kreditt og hva de kan gjøre for å holde oversikt og få så lave utgifter som mulig. Samtidig vil vi gi elevene en «smørbrødliste» med tips for en god privatøkonomi, deriblant viktigheten av å ha et budsjett og oversikt over penger som går inn og ut av konto.

Hva er en Smartbetaler?
Vi definerer en Smartbetaler som en som har oversikt og kontroll over privatøkonomien og betaler regningene sine i tide. For å bli en Smartbetaler må du kunne litt om personlig økonomi, vite hva inkasso er og kjenne noen rutiner for gode betalingsvaner.

Læringsmål innenfor Samfunnsfag
Innholdet i læringstimen er i tråd med en del av kompetansemålene i samfunnsfag for videregående skole: Individ, kultur og samfunn. De samsvarer også med kompetansemål i matematikk. Undervisningskonseptet Smartbetaler om privatøkonomi og inkasso anbefales først og fremst til elever som nærmer seg 18 år eller er myndige. Det er først da kan de bli stilt til personlig ansvar for ubetalte regninger, og det er først da de selv må ordne opp uten at foreldre kobles inn. Hvis de ikke kan noe om privatøkonomi før så er det svært viktig å lære seg det helt grunnleggende. Samtidig er det viktig i denne alderen å innarbeide rutiner som gir oversikt, kontroll og gode betalingsvaner.

Bestill Smartbetaler læringstimen og foldere kostnadsfritt til elevene her.