Utlegg

Et utlegg er et krav overfor den som skylder penger om å få inn pengene via andre kanaler når de ikke betaler. Krav om utlegg sendes via namsmannen. Eksempel på utlegg kan være:

  • Utlegg i sparepenger: Inkassoselskapet kan på vegne av sin oppdragsgiver kreve at ubetalt gjeld tas fra eksempelvis BSU-konto hvor det står «bundet» sparepenger.
  • Utlegg i lønn: Arbeidsgiver er forpliktet til å trekke et beløp fra lønnen før utbetaling til arbeidstakeren som har kjøpt noe han/hun ikke har betalt for.