Tvangssalg

Et tvangssalg er et salg av eiendom eller andre verdigjenstander for å dekke inkassogjeld. Det er namsmannen eller domstolen som tar ansvar for dette sammen med inkassoselskapet. Ofte er tvangssalg siste utvei for å få betalt fra den som skylder penger.