Tvangsinndrivelse

Saken blir en tvangsinndrivelse når inkassobyrået må få hjelp av namsmannen til å få betalt regningen. Det som opprinnelig var en regning er nå blitt en inkassosak med inkassokostnader. Namsmannen kan hjelpe til gjennom å få dom i saken. Etter dom i saken kan du som skylder penger få trekk i lønn direkte fra arbeidsgiver, trekk i trygd – eller bli tvunget til å selge ting du eier for å dekke kostnadene.