Tvangsfullbyrdelse

Det at oppdragsgiver får hjelp til å få inn penger, gjennom namsmannen. Det kan være verdier som hus, bil og annet som blir tatt og solgt slik at oppdragsgiver får pengene sine. Ved å gjennomføre (tvangsfullbyrde) kan vi få tak i verdier som kan selges videre.  Av og til blir en ufrivillig løsning som tvangsfullbyrdelse så alvorlig eller uoversiktelig at namsmannen må få hjelp av politiet.