Tilgodehavende

Det å ha noe til gode hos noen. Når et firma/en privatperson har beløp til gode hos en kunde, en leverandør eller lignede kalles dette beløpet for tilgodehavende. En oppdragsgiver kan overfor inkassoselskapet gi oss i oppdrag å kreve inn sitt “tilgodehavende” overfor den som skylder penger til dem.