Rettslig

Når en sak blir tatt rettslig innebærer det at inkassoselskapet sender saken til forliksrådet eller namsmannen. De kan avgjøre hva som skjer videre. I forliksrådet kan det enten bli enighet i saken, dom eller anke. Namsmannen kan bestemme om du skal få tvangstrekk i lønn, trygd eller fra sparekonto – og avgjøre om det kan hentes ut verdier ved å ta pant / eierskap i noe du eier som har en salgsverdi. Eksempel på ting kan selges for å dekke inkassogjeld er bil, motorsykkel, hest, hus, leilighet, hytte, båt og så videre.