Renter

Renter er kostnaden for å låne penger og kommer i tillegg til lånebeløpet. Størrelsen på renten beregnes i prosent av lånebeløpet. Jo større sikkerhet du har for lånebeløpet jo billigere/ lavere kan renten bli.

Innenfor inkasso beregnes kostnaden for å betale sent som en rente av beløpet du skylder – i tillegg til et gebyr. Det er en slags “Betalingsbot”,  og størrelsen på renten (hvor mange prosent) er fastsatt av staten.

Rentefot er en prosent av lånebeløpet som renten utgjør i en viss tidsperiode, vanligvis et år