Purregebyr

Et purregebyr er en kostnad du må betale for å dekke utgiftene selger har til oppfølging når du ikke betaler til avtalt frist. Pengene skal dekke utgiftene selger har hatt med å printe, pakke, sende ut og følge opp fakturaen.