Panteattest

Utskrift fra en grunnbok som er et register som ligger hos kartverket for å se hvilke verdier som tilhører en eiendom eller andre gjenstander som kan registreres. Her vil det også vises om det er noe – en heftelse – som trekker ned verdien på eiendommen/gjenstanden.