Pant / Panteobjekter

Et pant er noe av verdi du har og kan fungere som sikkerhet for de som gir deg et lån eller en kreditt. Et panteobjekt er den tingen eller det du eier som namsmannen kan ta pant i hvis du får betalingsproblemer. Når namsmannen tar pant i noe innebærer det at du får krav på deg om å selge det du eier for å frigjøre penger til å dekke gjelden din. Et pant innenfor inkasso er for eksempel eiendom, kjøretøy eller konto med sparepenger.