Overvåk

Saker som ikke betales gjennom inkassoprosessen eller gjennom en betalingsavtale blir overført til avdelingen jobber med overvåk. Det innebærer at inkassoselskapet fortsatt følger opp saken for oppdragsgiver til vi ser at den som skylder penger begynner å få inntekt eller mottar arv, bonus eller andre verdier som kan gå til å dekke inkassogjelden.