Namsmannen

Namsmannen er et slags “pengepoliti” – de som behandler saker som ikke blir betalt og får de videre inn i rettsapparatet. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav