Mislighold

Det å ikke betale en regning  innen betalingsfristen for noe som er kjøpt regnes ifølge kjøpsloven som mislighold, når det ligger en gyldig kontrakt i bunnen for avtalen. Det er ikke mislighold hvis det er grunner som gjør at plikten til å betale ikke er til stede.

Misligholdt kapital er det beløpet den som skylder penger ikke har betalt, og beløpet fortsatt ikke er betalt etter 90 dager.