Kreditor

En kreditor er den som har solgt eller lånt ut noe og har krav på betaling. Vanligvis blir begrepet brukt om den som har krav på et pengebeløp, men man er også kreditor dersom man har krav på varer eller lignende