Inkassovarsel

Skriftlig beskjed om at du ikke har betalt fakturaen din innen avtalt frist. Sendes 14 dager etter forfallsdato. Sjekk dato på inkassovarselet. Du har 14 dagers betalingsfrist. Et gebyr kommer i tillegg fordi selger skal ha betalt for kostnaden ved at du betaler for sent.