Inkassokostnader

Staten har bestemt at den som ikke betaler regningene sine må betale mer jo lenger tid det tar før pengene kommer. Inkassokostnadene kan sammenlignes med en fartsbot for de som kjører bil – noe man må betale. I motsetning til fartsbot som handler om hvor fort personen kjører er inkassokostnadene koblet til hvor lang tid det har gått fra forfall og hvor stort beløpet er. Jo lenger tid det går og jo høyere beløp det er – jo mer koster det å betale for sent. Inkassoselskapet krever inn disse pengene gjennom gebyrer, renter og salær – og fordeler de mellom oppdragsgiver, staten og seg selv.