Inkasso

Oppfølging av ubetalte regninger som settes i gang når du ikke betaler for det du har kjøpt innen betalingsfristen eller lar være å betale tilbake det du har lånt. Før inkasso settes i gang skal det sendes et varsel om inkasso med en frist på 14 dager på å betale.