Hovedstol

En Hovedstol er ikke en stol å sitte i, men et vanlig begrep i forbindelse med inkasso. Hovedstol er det opprinnelige beløpet den som skylder penger har fått krav om, uten påløpte renter og gebyrer. I inkassosaker beregnes størrelsen på for eksempel forsinkelsesrente og salær ut fra hovedstolen.