Gode betalingsvaner

Det er viktig å innarbeide gode rutiner rundt din egen økonomi, gjennom en oversikt over det du har å bruke (inntekt) og det du har av betalinger (utgifter). Og når det kommer til betaling – det er lurt å betale regningene dine med en gang – og senest innen betalingsfristen.