Gjeldsordning

En gjeldsordning er en hjelp for deg som har varige gjeldsproblemer og ikke er i stand til å betale gjelden din – verken på kort eller lang sikt. Du har krav på hjelp fra det offentlige for å komme frem til en gjeldsordning. Normalt vil du da inngå en avtale om å betale mest mulig gjeld i løpet av en periode, vanligvis 5 år. Det som gjenstår av gjelden etter avtaleperioden vil slettes av de du skylder penger.