Gjeld

Den totale gjelden du har består av Kreditt + Lån + Renter og gebyrer. Det er alt det du skylder for varer, tjenester, eiendom eller penger du har lånt, inkludert renter og gebyrer.