Gebyr

Et gebyr er en ekstra kostnad som legges til og skal dekke konkrete utgifter med å følge opp den ubetalte regningen og inkassosaken. Eksempel på utgifter er print, pakking og porto. Rettsgebyr er en annen utgift og må betales i henhold til norsk lov.