Forfallsdato

Den dato som er satt som betalingsfrist for en faktura.