Fordringshaver

En fordringshaver er det samme som debitor, en som har solgt noe og ikke får betaling fra den som har kjøpt noe.