Fakturaservice

Produksjon og/eller utsendelse av faktura på egne eller andres vegne, samt å føre reskontro.