Faktura

Et dokument som sendes per brev eller elektronisk og viser hva som er kjøpt, pris og betalingsbetingelser. Forfallsdato er fristen for betaling av fakturabeløpet .