Debitor

En person som skylder penger blir også kalt debitor – eller skyldner. Det motsatte av debitor er kreditor. Den har solgt noe er kreditor og den som har kjøpt noe er debitor. Det er altså kreditor som gir inkassoselskapet i oppdrag å følge opp den som skylder penger – debitor.