Debitor

En debitor er den som skylder penger – den som har kjøpt eller lånt noe og ikke betaler og saken går til inkasso.