Datterselskap

Selskap som kapitalmessig er underlagt/eid av et annet selskap slik at morselsakpet har avgjørende innflytelse på datterselskapets ledelse.