Cut-off analyse

Cut-off analyse er å sette optimal avslagsgrense i et scorekort. Denne settes der hvor modellen har optimalt forhold mellom antall gode og dårlige utfall, sett i forhold til feilkostnadene. Med dårlige utfall menes enten at dårlige kunder klassifiseres som gode (større tap), eller at gode kunder klassifiseres som dårlige (mindre salg).