Credit Management

Brukt som samlebegrep for styring av kredittvirksomheten i et selskap eller en enhet.