Budsjett

Et budsjett er en oversikt over dine inntekter og utgifter, eller sagt på en annen måte: En plan over hvor mye penger du har å bruke og hva du skal bruke pengene dine til i en periode. Vi anbefaler deg å sette opp et budsjett slik at du får oversikt over inntekter, utgifter og hvor mye penger du har til overs til uforutsette utgifter, ren sparing eller til bruk på ting du ikke har tatt med i budsjettet. Det vil gi deg god kontroll med økonomien din.