Betalingspåminnelse / purring

En purring er et betalingsdokument som sendes ut som en påminnelse når faktura ikke er betalt innen avtalt forfallsdato. Hvis det er mer enn 14 dager etter forfallsdato kan det sendes som kombinert purring / inkassovarsel. Et purregebyr legges til fakturabeløpet fordi det er gått så lang tid og selger må få dekket kostnadene med å følge opp den ubetalte regningen.