Betalingsoppfordring

Når du ikke betaler og det du skylder etter å ha fått et inkassovarsel vil du få en skriftlig betalingsoppfordring. Da er saken i ferd med å bli svært alvorlig for deg personlig. Flere kostnader kommer også i tillegg til det opprinnelige beløpet du skylder. Du må betale renter av beløpet og gebyrer. Betaler du fortsatt ikke etter to uker vil betalingsoppfordringen gå inn i rettsapparatet og du risikerer å få en betalingsanmerkning. Vi anbefaler at du tar kontakt med inkassoselskapet slik at de vet hva som er situasjonen og kan eventuelt gi råd om hvordan du skal ordne opp i saken.