Betalingsfrist

Den datoen pengene skal være disponible på konto hos den du har kjøpt eller lånt noe fra er betalingsfristen, også kalt forfallsdato. Vanligvis betaler folk samme dag som betalingsfristen, men egentlig burde den vært betalt dagen før, slik at pengen er på konto på betalingsfristen.