Betalingsanmerkning

Opplysning registrert hos kredittopplysningsbyrå om inkassosak på privatperson eller foretak. Benyttes sammen med kreditors ferskere inkassosaker ved vurdering av kredittverdighet ved kredittkjøp eller låneopptak. Betalingsanmerkning blir registrert 30 dager etter sendt forliksklage til forliksråd mot privatpersoner og 30 dager etter utsendt betalingsoppfordring for foretak. Privatpersoner får tilsendt et forhåndsvarsel med 14 dagers frist for uttalelse. Betalingsanmerkning oppstår også ved mislighold av avdragsordning når kravet er til inkasso.