Avdrag

En liten del av et beløp som betales. Hvis du låner i banken er det vanlig å avtale at du betaler et fast beløp i måneden. Dette faste beløpet kalles avdrag.