Anke

Hvis du har fått dom i en sak og er uenig i avgjørelsen kan du anke. Da vil saken bli tatt inn til ny behandling og vurderes hos en høyere domstol. For saker som er behandlet i Forliksrådet,  vil tingretten være neste trinn og ankedomstol.