Aksept

Når du godtar et tilbud og sier ja er det en aksept. Hvis du aksepterer et tilbud om å kjøpe noe vil det være en forpliktende avtale.