Akkord

Akkord betyr at den som skylder penger kan få redusert gjelden sin gjennom en avtale med selger. Den som er selger/kreditor får utbetalt en liten del av sine totale krav etter en fordeling de blir enige om. Dette er en type gjeldsordning som kan innebære at den som skylder penger unngår å gå konkurs. For den som har solgt noe kan det innebære at de får litt av det de har krav på fremfor ingen ting.