Personlig økonomi – Smartbetaler

Antall unge som får betalingsproblemer og ender med inkasso har vært økende de siste årene. Under koronapandemien har inkassotallene gått ned i alle andre aldersgrupper, bortsett fra blant de unge mellom 18 og 25 år, som fortsetter å øke. Dette er en utvikling vi gjerne vil hjelpe til å snu gjennom å lære unge mer om personlig økonomi.

Vi tilbyr kostnadsfritt skolebesøk for unge på videregående skole, med to undervisningstimer i personlig økonomi.

Gjennom læringskonseptet Smartbetaler tilbyr vi et kostnadsfritt tilbud til elever i videregående skole. Gjennom denne undervisningen vil vi lære unge mer om personlig økonomi, med tips som kan hjelpe dem å bli bevisste og smarte forbrukere – som igjen vil gi en god økonomisk start på voksenlivet. Og viktigst – det vil forebygge inkasso.

Vi tilbyr dette som teams-presentasjoner for klassen eller ved å reise personlig ut til skolene. Vi jobber også med et e-læringsverktøy som vil lanseres første halvår 2022.

Vi jobber også med et e-læringsverktøy som lanseres første halvår 2022. Sammen med tilbud om klasseromsundervisning og teams-undervisning vil vi ha et tilbud for alle som ønsker å benytte det.

Hva er Smartbetaler?
For deg som er ung er smart pengebruk viktig. Kjernen i dette er å ha penger på konto når du skal bruke penger. Det er lurt å få en ekstrajobb som kan gi deg litt inntekter du kan ha til forbruk. Samtidig er det viktig å ikke bruke mer enn du har. Hvis det skulle skje vil vi fortelle hva du bør gjøre for å unngå inkasso.

Hva er inkasso?
For de som vet hva inkasso er, oppleves det ille, men det er viktig for oss at du som har inkasso vet at vi er der for å hjelpe. Om du ikke betaler inkassokravet, kan det bli sendt til rettsapparatet etter noen uker, og i verste fall ende med en betalingsanmerkning. Konsekvensen er da at du blir oppført i et offentlig register som gjør at andre ikke kan gi deg kreditt. Det kan stenge for mobilabonnement, treningsabonnement, kredittkort, strømavtaler og annet du kjøper og betaler senere. En skikkelig ubehagelig opplevelse for de som ikke vet om dette.

Hvordan bli kvitt betalingsproblemene?
De forsvinner ikke av seg selv, men vi kan hjelpe deg med gode råd og tips i arbeidet med å komme ovenpå. I tillegg til at det kan bli dyrt å ikke betale regningene er det en stor personlig belastning å hele tiden være på etterskudd. Med Smartbetaler vil vi lære deg at oversikt, kontroll og gode betalingsvaner er det aller viktigste for å få en god økonomi, noe som innebærer at du unngår inkasso.

Hvorfor Smartbetaler?
En god økonomi og gode betalingsvaner er spesielt viktig når du er over 18 år, da er du myndig og kan bestemme over dine egne penger. Det betyr også at du er den eneste som er ansvarlig for å betale tilbake noe du har lånt eller kjøpt på kreditt. På smartbetaler.no har vi samlet informasjon, aktuelle saker, ordbok og andre enkle verktøy som kan bidra til å bli en Smartbetaler. Du kan også teste hvordan du ligger an ved å ta Smartbetaler-quizen vår.

Hva består smartbetaler av?
• Smartbetaler.no med informasjon, budsjettverktøy, kredittkalkulator, inkassokalkulator og ordbok.
• Læringstimen, to undervisningstimer med pause: Om personlig økonomi, kreditt og inkasso for videregående skole.
• Læringstimen over Teams, en klokketime: Om personlig økonomi, kreditt og inkasso for videregående skole.

Hva med dem som allerede har regninger til inkasso?
Den viktigste anbefalingen vi kan gi de som allerede har utfordringer, er å ta kontakt med den de har fått faktura fra og forklar situasjonen. Hvis saken er sendt til inkasso og du får brev fra oss, så er det viktig å kontakte oss. Jo tidligere du tar kontakt, jo mindre renter og gebyrer kommer i tillegg til det opprinnelige beløpet. Det vil igjen gjøre det enklere å ordne opp i økonomien.

Vil klassen din ha besøk?
Smartbetaler er som sagt, et konsept fra Kredinor, ett av landets største inkassoselskap. Vi følger opp ubetalte regninger når disse ikke betales til våre oppdragsgivere innen betalingsfristen de har satt. Vil gjerne gi undervisning over Teams eller ved å reise til skolen. Tips gjerne læreren din om dette.

For å få vite mer, ta kontakt med: teamet@smartbetaler.no.