Hjelp – hva gjør jeg hvis jeg får en inkassosak?

Betalingsproblemer kan treffe folk i ulike faser av livet. Hvis du får betalingsproblemer er det viktig at du tar kontakt med den du skylder penger og forklarer situasjonen. Hvis de allerede har sendt saken til inkasso er det viktig at du tar kontakt med inkassoselskapet. Det kan spare deg for både penger og bekymringer.

En sak som ender med inkasso kan i verste fall ende med betalingsanmerkning. Det er en anmerkning som fører til at andre kan se at du ikke har betalt. En betalingsanmerkning kan føre til at du ikke får lån eller andre kreditter, det kan gi avslag på mobilabonnement eller du kan nektes å leie leilighet. Det er viktig å huske at en betalingsanmerkning slettes fra det offentlige registeret straks du har betalt alt du skylder.

Hva gjør jeg når jeg vet inkassobrevene kommer?

Det er viktig å åpne konvolutten straks den kommer – du har to ukers  betalingsfrist. Vi vet at mange vegrer seg for å åpne brev fra inkassoselskapet. Be en venn eller noen i familien om å hjelpe deg. Det vil gjøre at du slipper at problemene tårner seg opp for deg.

Seks tips til å håndtere inkassobrev:

1. Les brevet nøye, sjekk at opplysningene stemmer. Har du flere saker kommer flere brev.

2. Inkassovarsler skal være skriftlige – det sier inkassoloven – derfor sendes varsel i posten

3. Sjekk betalingsfristen – den skal være 14 dager fra utstedelse

4. Hvis du er uenig i kravet eller det er feil må du kontakte den som ber om penger og klage

5. Kan du ikke betale kravet innen fristen må du ta kontakt med inkassoselskapet

6. Få hjelp til å betale eller avtal nedbetalingsordning med inkassoselskapet

Mangler du oversikt og kontroll? Benytt vårt budsjettverktøy.