For lærere – undervisningstilbud

Kredinor tilbyr undervisningskonseptet Smartbetaler til videregående skoler i Norge

Kredinor er et inkassoselskap som opplever at stadig flere unge mellom 18 og 25 år ikke har god nok oversikt og kontroll med sin økonomi og ender med inkasso. Noe av årsaken kan være at de lærer for lite om personlig økonomi på skolen. Vi ønsker å jobbe forebyggende gjennom å lære de unge om økonomi og inkasso, og tilbyr læringskonseptet Smartbetaler kostnadsfritt til lærere og elever på videregående skole. Konseptet har eget navn for å unngå “reklameforbudet” på skolene.

Hva består Smartbetaler av?

2019-smartbetalerbrosjyre-smartbetaler-no        laeringstimen-forside-til-web

Læringstimen: Et foilsett med stikkord til undervisningen
Folder til elevene: Sjekkliste for en Smartbetaler
Smartbetaler.no: Her finnes informasjon, beregningsverktøy, ordliste og quiz

Bestill Smartbetaler læringstimen og foldere kostnadsfritt til elevene her.

Smartbetalerteamet stiller opp
Som lærer kan du holde «Læringstimen» selv eller avtale at noen fra oss i Kredinor kommer til skolen. Send en av oss en mail om dato eller tidsrom det passer at vi kommer så svarer vi raskt på forespørselen.

ingjerd-thurmer_smartbetalerteamet_lav
Ingjerd Thurmer, markedssjef og prosjektleder Smartbetaler: ingjerd.thurmer@kredinor.no

siri-jensen-fagansvarlig-laeringstimen-i-kredinor_lav2
Siri Jensen , jurist og fagansvarlig «Læringstimen»: siri.jensen@kredinor.no

mathias-haugan-kursansvarlig-smartbetalerteamet_lav2
Mathias Haugan, advokat og kursansvarlig «Læringstimen: mathias.haugan@kredinor.no

Utbytte av læringstimen
Gjennom «læringstimen» vil elevene forstå hva inkasso er, hvilke rettigheter de har, hvorfor det koster penger hvis de betaler for sent og hvilke konsekvenser det kan få hvis regningen ikke blir betalt. Vi forklarer også om ulike typer kreditt og hva de kan gjøre for å få oversikt og kontroll med sin økonomi – og ta smarte valg knyttet til forbruk. Samtidig vil vi gi elevene en «smørbrødliste» med tips til gode økonomiske vaner og smarte valg, deriblant viktigheten av å ha et budsjett og oversikt over penger som går inn og ut av konto.

Hva er en Smartbetaler?
Vi definerer en Smartbetaler som en som har oversikt og kontroll over sin egen økonomi og betaler regningene sine i tide. For å bli en Smartbetaler må du kunne litt om personlig økonomi, vite hva inkasso er og kjenne til rutiner for gode betalingsvaner.

Læringsmål innenfor Samfunnsfag
Innholdet i læringstimen er i tråd med en del av kompetansemålene i samfunnsfag for videregående skole: Individ, kultur og samfunn. De samsvarer også med kompetansemål i matematikk. Undervisningskonseptet Smartbetaler om personlig økonomi og inkasso anbefales først og fremst til elever som nærmer seg 18 år eller er myndige. Det er først da kan de bli stilt til personlig ansvar for ubetalte regninger, og det er først da de selv må ordne opp uten at foreldre kobles inn. Hvis de ikke kan noe om privatøkonomi før så er det svært viktig å lære seg det helt grunnleggende. Samtidig er det viktig i denne alderen å innarbeide rutiner som gir oversikt, kontroll og gode betalingsvaner.

Bestill Smartbetaler læringstimen og foldere kostnadsfritt til elevene her.