For lærere: Tilbud om undervisning i personlig økonomi for å forebygge inkasso

smartbetaler-undervisningstime-pa-skolen

Kredinor ønsker å bidra til mer kunnskap om personlig økonomi for å forebygge betalingsproblemer og inkasso blant unge. Vi tilbyr kostnadsfritt to skoletimer undervisning i personlig økonomi , og vet at dette vil passe godt innenfor faget samfunnskunnskap i første klasse på videregående skole.  

Kredinor er Norges største inkassoselskap i antall saker. Under pandemien gikk antall inkassosaker ned i alle aldersgrupper unntatt blant de unge. Denne utviklingen har fortsatt også etter pandemien. Vi ønsker å få fornyet oppmerksomhet rundt økt kunnskap om personlig økonomi blant de unge. Derfor tilbyr vi nå skoleklasser på videregående skole en grunnleggende innføring i tema innenfor personlig økonomi, som forbruk, kreditt, budsjett, betaling, inkasso, betalingsanmerkning, trygg bruk av BankId, kort og mobil – kjøpepress og impulskontroll. Vi ønsker ikke å skremme fra å bruke penger, men heller motivere til et bærekraftig forbruk og gode betalingsvaner.

Hva består undervisningen av?

Innholdet i læringstimen er i tråd med en del av kompetansemålene i den nye læreplanen innenfor livsmestring i videregående skole. Den ene delen, tar vi for oss en grunnleggende innføring i økonomi og økonomirelaterte tema for de unge. Den andre delen vil ta for seg hva som kan skje hvis manglende betaling ender med inkasso, og forslag til løsninger for å kunne ordne opp raskt – for å minimere belastningen.

Hva sitter de unge igjen med?
Vi tror de unge får flere aha-opplevelser rundt den privatøkonomien de allerede har, pluss økt kunnskap om ting de ikke kan fra før. Ved å følge tidslinjen med viktige hendelser i en ung økonomi blir det enklere å lære. Eksempel på hendelser er at de blir myndige, flytter hjemmefra, leier leilighet, får seg ekstrajobb, påbegynner studier og går over i sin første jobb.  Vi vil gi konkrete råd og tips samt komme med noen tankevekkere rundt ikke-bærekraftig forbruk og dårlige betalingsvaner – og historier de kanskje ikke glemmer så lett.

Ta gjerne kontakt for å avtale tid. Send en e-post til vår kontaktperson.  

Hva er en Smartbetaler?

Kredinor har kalt undervisningen Smartbetaler læringstimen. Vi definerer en Smartbetaler som en som har oversikt og kontroll over sin egen økonomi og betaler regningene sine i tide. For å bli en Smartbetaler må de kunne litt om personlig økonomi, vite hva inkasso er og kjenne til rutiner for gode betalingsvaner.