Inkasso øker blant de unge…

… mens det går ned i alle andre aldersgrupper.