Budsjett og betaling – sjekkliste for en Smartbetaler

For å kunne være smart med penger vil det være bra å lage et budsjett. Dersom du setter opp en oversikt over dine utgifter hver måned, og vet hva du får av inntekter, så har du et budsjett. Det er viktig å ha løpende kontroll over det du bruker og hvor mye du har på konto.

Vi har laget et smartbetaler budsjettverktøy, som du kan bruke for å sette opp inntekter og utgifter. Du kan laste ned oversikten til din PC eller mobil. Du kan også bruke budsjettverktøyet du finner i nettbanken din. Bare det å tenke over inntekter og utgifter, og sette dette opp et oversiktlig budsjett gjør at du får bedre kontroll med økonomien. Budsjettet kan du justere løpende, det viktigste er å følge med og beholde kontrollen slik at du ikke går i minus.  

Inntekter – utgifter = Det du har til overs

Budsjett og betaling – i alle enkelhet

1. Oversikt over inntekter denne måneden:

 • Når får du penger inn på konto?
 • Hvor mye får du inn på konto?
 • Hva har du fra før på konto?

2. Oversikt over faste utgifter denne måneden: 

 • Når er betalingsfristen for dine regninger?
 • Har du penger i dag, betal like gjerne før fristen
 • Hvor mye har du til overs når alt er betalt?

3. Gode betalingsvaner:

 • Godkjenn regninger når de kommer
 • Betal fortløpende og senest innen fristen
 • Overfør penger til sparing på en annen konto

4. Kontroll med det du bruker –  litt i pluss hver måned er bra:

 •  Stopp opp før du bruker mer enn planen din. Har jeg råd til det?
 • Kjøper du på kreditt – legg inn i fremtidig betaling av dette i ditt budsjett 
 • Betal raskt ned på kreditt for å unngå rentekostnader

Gjør det enkelt med budsjettet så er det lettere å følge. Husk for all del og “belønn” deg selv når du ser at du klarer å balansere utgifter og inntekter, med litt til overs hver måned. Belønningen kan du kanskje gi deg selv ved månedsavslutningen, ikke hver uke. Det gjør at du vil få bedre oversikt. Lykke til!