Hva innebærer det egentlig å få en betalingsanmerkning?

Hvis du ikke betaler hverken faktura, inkassovarsel og/eller eventuelle purringer går saken til inkasso – noe som kan føre til ekstra kostnader og bekymringer for deg som person. En sak som ender med inkasso kan i tillegg ende med betalingsanmerkning. Men hva er egentlig en betalingsanmerkning? Nedenfor har vi samlet det viktigste du bør vite om betalingsanmerkning.

shutterstock_483522106smartbetaler

Hva er betalingsanmerkning?
En betalingsanmerkning betyr at du registeres i et offentlig register med en anmerkning som dårlig betaler og ikke kredittverdig. Grunnen er en ubetalt inkassosak – et krav som ikke er betalt, og som ender med en anmerkning hos kredittopplysningsbyråer som foretar kredittvurderinger. En betalingsanmerkning kan føre til avslag på bruk av kreditt fordi du blir som “dårlig betaler” og “ikke kredittverdig”.

Når kan jeg få en betalingsanmerkning? 
Før saken går til inkasso, skal du ha fått skriftlig varsel (inkassovarsel) med minst 14 dager betalingsfrist. Dersom inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen vil du motta en betalingsoppfordring med ny frist på 14 dager. Hvis du fortsatt ikke betaler innen fristen i betalingsoppfordringen, vil det bli satt i gang rettslige skritt. Hvis du har sendt klage på kravet settes saken i pause til den er behandlet.

En betalingsanmerkning kan registreres hos kredittopplysningsbyrået 30 dager etter inkassoselskapet har tatt rettslige skritt, som oftest i form av forliksklage til forliksrådet.

Når og hvordan blir jeg kvitt betalingsanmerkningen? 
En betalingsanmerkning slettes så snart hele kravet er betalt og avsluttet, og er en viktig grunn til å forsøke å betale så snart som mulig. Den kan også slettes dersom det har gått mer enn 4 år.

Hvilke konsekvenser kan en betalingsanmerkning føre til?
Hvis du for eksempel skal bytte mobilabonnement vil det nye telefonselskapet foreta en kredittsjekk hos et kredittopplysningsbyrå. Da får de opplyst ligningsinntekt, formue og skatt for de siste tre årene – i tillegg til eventuelle betalingsanmerkninger. Hvis du har en betalingsanmerkning vil du kunne bli nektet å bli kunde i det nye telefonselskapet. En betalingsanmerkning kan også gjøre det vanskelig å handle på kreditt eller få kredittkort, det kan bli gitt avslag på leie av bolig og umulig å ta opp lån for å kjøpe bolig, bil eller andre ting. Noen arbeidsgivere kan også foreta kredittsjekk av deg som potensiell arbeidstaker, og konsekvensen kan bli avslag på tilbud om ny jobb.

Usikker på om du har betalingsanmerkning? 
Det er ulike kredittopplysningsbyrå som har autorisasjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysning. Du kan selv sjekke dine kredittopplysninger på experian.no og bisnode.no.

Unngå betalingsanmerkning – ta kontakt
Det beste rådet vi kan gi deg hvis du har en inkassosak, og står i fare for å få en betalingsanmerkning, er å ta kontakt med inkassoselskapet så tidlig som mulig for å få til en avtale. Det er mye enklere å ordne opp tidlig i prosessen, så ikke vent med å ta kontakt.